نمایش دادن همه 12 نتیجه

پیتزا پپرونی امریکایی

188٫100 تومان
سایز پیتزا ۲۲-پپرونی ،فلفل دلمه ، قارچ ، پنیر موتزارلا

پیتزا چیکن امریکایی

204٫250 تومان
سایز پیتزا ۲۲-مرغ گریل شده ،قارچ، فلفل دلمه ، زیتون، پنیر موتزارلا

پیتزا رست بیف

251٫750 تومان
سایز پیتزا ۲۲-گوشت رست بیف ،قارچ ،فلفل دلمه، پنیر موتزارلا

پیتزا سوپریم

209٫000 تومان
۲۲ سانتی متر، ژامبون ۹۰%گوشت و مرغ ، سوسیس کوکتل ،المانی ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، پنیر موتزارلا

پیتزا قارچ و سوسیس

171٫000 تومان
سایز پیتزا ۲۲ -سوسیس ، قارچ ، پنیر موتزارلا

پیتزا قارچ و گوشت امریکایی

245٫250 تومان
۲۲ سانتی متر، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر موتزارلا

پیتزا مینی پپرونی

120٫000 تومان
سایز پیتزا ۱۸-پپرونی ، فلفل دلمه ، قارچ و پنیر موتزارلا

پیتزا مینی چیکن

135٫000 تومان
سایز پیتزا ۱۸ - مرغ گریل شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون، پنیر موتزارلا

پیتزا مینی رست بیف

170٫000 تومان
سایز پیتزا ۱۸ -گوشت رست بیف ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر موتزارلا

پیتزا مینی سوپریم

130٫000 تومان
سایز پیتزا ۱۸- ژامبون ۹۰%گوشت و مرغ ، سوسیس کوکتل ،المانی ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، پنیر موتزارلا

پیتزا مینی قارچ و گوشت

160٫000 تومان
سایز پیتزا ۱۸ -گوشت چرخ کرده طعم دار شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر موتزارلا